මුස්ලිම් ආක්රමණික පිරිස් විසින් ඓතිහාසික කූරගල පුදබිම ආක්රමණය

කූරගල පුදබිම තුළ නීත්‍යානුකූල නොවන ලෙස අනවසරයෙන් මුස්ලිම් ආක්රමණික පිරිස් විසින් ඉදිකර ඇති ගොඩනැගිලි හා මුස්ලිම් පල්ලි ඉවත් කර ගන්නා ලෙසට පූජ්‍ය කොළොන්නේ සිරි ශාන්ත විජය හිමි ඇතුළු පිරිසක් විසින් ගොනුකළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් විභාග කළ මානව හිමිකම් කොමිසම 2009 ජනවාරී 29 දින ලබාදුන් තීන්දුව අනුව කටයුතු කිරීමට පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස් ජනරාල් වරයා අසමත් විය.
Read More >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

20,145 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

HTML tags are not allowed.